Mes: juny de 2014

[activitat] Microrelats funcionals

Captar l’atenció, despertar l’interès: Tria una gràfica i dues variables d’aquesta llista: amor, temperatura, felicitat, temps, alçada, velocitat, distància, punts i diners. Escriu un microrelat que sigui coherent amb la tria que has fet. L’activitat se’ns va acudir de manera quasi-involuntària amb l’Andrea Richter a partir d’idees d’aquí i d’allà. No l’he posada en pràctica, si algú vol fer-la servir el […]

[jornada] #aulaBLOG14

El próximo 3 de julio participo en el IX Encuentro de aulaBLOG. Juntamente con Boris Mir, compañero de IE Les Vinyes, hemos presentado una propuesta para los espacios aprender haciendo. Queremos compartir una metodologia de la que ya he hablado en estre blog y que usamos en nuestro centro para trabajar la resolución de problemas matemáticos. La hemos […]

Autoformació d’estiu

És evident que assistir a cursos de formació  té un pes important en la configuració de la meva identitat docent. Altra cosa és transferir el que aprenc a l’aula, sovint hi ha una desconnexió entre el coneixement i l’experiència (entesa com la pràctica d’aula). Aquest fet em genera certa frustració-perplexitat després de cada curs, una sensació d’ineficiència o d’estacament. […]

Blasmar els llibres de text

“Hi ha una tendència pedagògica del dia, que consisteix a blasmar els llibres de text. Creuen els seus paladins que fer seguir a l’alumne uns ensenyaments a través d’un llibre determinat, és retallar les ales de la lliure volada vers el coneixement, és cenyir l’estudiant a uns mètodes i a unes maneres que poden no […]