Les #ccbb de l’àmbit matemàtic en 5 tuits

Les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic, resumides en 5 tuits, 467 caràcters.

C1-RP. Traduir un problema a llenguatge matemàtic.
C2-RP. Emprar conceptes, eines i estratègies per resoldre problemes.
C3-RP. Mantenir actitud de recerca, provar estratègies.
C4-RP. Generar preguntes i plantejar problemes.
C5-RiP. Argumentar per justificar i validar.
C6-RiP. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
C7-CC. Usar relacions internes per analitzar i raonar.
C8-CC. Identificar i cercar relacions externes.
C9-CP. Representar de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia.
C10-CP. Expressar idees amb claredat i precisió i comprendre les dels altres.
C11-CP. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement.
C12-CP. Seleccionar i usar tecnologies diverses.

CX és la competència X, els sufixos són la dimensió a la que pertany la competència. RP  és la dimensió de Resolució de problemes, RiP vol dir Raonament i prova, CC vol dir Connexions i CP vol dir Comunicació i representació.

Adaptació a partir del document Identificació i desplegament a l’eso de les Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic (gener 2013).

4 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *