Mes: maig de 2011

[cita] John Dewey

Cal posar l’alumne en situació, mobilitzar-lo en el present sobre activitats intel·lectuals que per a ell tenen sentit. Els coneixements han de ser introduïts a partir de problemes a resoldre. Jonh Dewey, 1859-1952

La prioritat és la digitalització de les aules

La prioritat, per davant de confrontacions de melic, és la digitalització de les aules. Para mí todas las ideas son respetables, aunque sean “ideítas” o “ideotas”, aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese de allá de bigotito que no piensa nada porque ya se […]