Glossari

[1839; del II. glossarium, íd., i aquest, del gr. glossárion ‘petita llengua’]

m 1 Col·lecció de glosses o explicacions dels mots i passatges obscurs o difícils d’un autor o d’una obra.

m 1 [NEO] Col·lecció de glosses o explicacions de mots regalats, inventats o desconeguts.

 

# A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

#

20 minuts, teorema dels

Més enllà del minut 20, tot el que diguis és en va.

 

A

ABP

1 Tenir un objectiu, voler aconseguir l’objectiu i disposar de suport per aconseguir l’objectiu.

2 “Tens dues opcions. Trencar el problema en trossos tan petits com sigui necessari o deixar que ho intentin.”

activitat ós formiguer

Es diu d’aquella activitat que té objectius d’aprenentatge units de manera artificial.

Font: “- Jo sóc un gos llop. La meva mare era una gossa i el meu pare un llop. I tu qui ets? Mai havia vist un animal com tu.
– Jo sóc un ós formiguer.
– Si home si!!”

anamorfisme

Imatge o objecte deformat que pren especial sentit si s’observa des d’un cert punt de vista o aplicant una transformació òptica o matemàtica.

applet, teorema del

Per a tota activitat matemàtica existeix com a mínim un applet ad hoc.

Demostració: Contactar amb David Barba.

astrudinari

Extraordinari elevat a mil.

argumentació científica

És aquella que es construeix mitjançant valoracions objectives, és a dir, aquella argumentació que, amb independència de qui la digui, i a partir de raonament lògics es pot validar la seva veracitat. (a Fractales, Teoría del Caos y Determinismo – Juan Guillermo Lalinde Pulido)

avaluació formativa

Quan el cuiner tasta la sopa.

 

B

benchmarking

Anglicisme nou per a concepte vell. Abans d’iniciar quelcom mira els que han començat abans que tu.

 

C

calculadora

Producte vintage. Actualment només es fa servir a l’escola, on, de fet, fa anys que es discuteix la conveniència del seu ús. Eviten pensar, diuen.

caos

1 Luego calma.

2 Mínim comú múltiple de qualsevol aprenentatge complex.

3 3 de setembre de 1967. Dia en que Suècia va passar de circular per l’esquerra a circular per la dreta. Sense caos no hi ha canvi. (via JC López de Silanes).

ciència

Coneixença exacta d’un cert ordre de coses. (DIEC)

creativitat

La creativitat, com l’amistat, les tites grans o les carreres universitàries, està sobrevalorada. (adaptació lliure d’una idea de David Trueba)

crítica lúdica

Es una forma de denunciar el consumismo basada en el humor para eliminar las barreras al autocuestionamiento. (de Basurata chan)

 

D

divulgació científica

Difondre coneixements científics entre el poble.

dogmatisme

Allò que succeeix quan un pressuposa que l’ésser humà és perfecte.

 

E

educar

Ajudar (algú) a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals. (DIEC)

educació emocional

1 No hay separación de mente y emociones; las emociones, pensamientos y aprendizaje están relacionados. (Eric Jensen) via @IOjaviM

2 Somos seres emocionales que aprendimos a pensar, no máquinas pensantes que aprendimos a sentir. (S. Bachrach) via @IOjaviM

entusiasmant

Amant de l’entusiasme, de vegades asmàtic.

epsilon (ε)

Aquelles coses petites, importants i positives de la vida. (a partir de @ClaraGrima)

error

No errar.

excel·lència educativa

1 Que totes les persones assoleixin el seu màxim.
2 Donar suport a les persones que destaquen.

L’accepció 1 i 2 són contraposades.

èxit

Aprendre a anar de fracàs en fracàs sense desesperar-se. (Winston Churchill)

examen

Eina que sent útil per avaluar una part mínima de l’aprenentatge ocupa un espai superlatiu.

expert

Aquell que predica el que no fa.

 

F

feedback

Esmorzar dels campions. (Ken Blanchard)

fenaquistiscopi

Joguina que ha donat lloc al cinema.

fractal

Quan jo em miro a mi.

 

G

gamificació

Paraula nascuda al 2003 i ja en perill d’extinció.

 

H

hermenèutica

Hi ha significats impossibles de recordar.

holístic

“Tothom va a la seva menys jo que vaig a la meva.” Anònim

 

I

innovació

Mot omnipresent de significat deliberadament confús.

innovació educativa

Veure innovació i afegir dues cullerades més de confusió.

intel·ligència

Línia increïblement estreta que separa un talent excepcional d’una gran discapacitat. (a partir d’una idea de Daniel Paul Tammet)

 

J

jugar

Passar el temps en quelcom que es fa amb l’objecte d’entretenir-se, de divertir-se.

 

K

Khan Academy

khanacademy

 

L

liderar

Fer el possible perquè les coses passin i acceptar el que realment passa.

llibre de text

Eina didàctica omnipresent que es feia servir a les escoles quan aquestes estaven centrades en els continguts i no en l’aprenentatge.

 

M

matemàtiques

Definició sense paraules.

metodologia

Lògica del mètode.

motivació

1 “No ho sé, ni ho sabré, per què no ho vull saber.” Alumne de 3r d’ESO de Jordi Lagares.

2 “Any piece of knowledge humans know is an outcome of their resolution of a problematic situation.” Guershan Harel

multitasking

-¿Sabe?, el profesor y yo no es que hablemos mucho, miramos y punto, pero un día me decidí y se lo pregunté: ¿Por qué no vamos nunca a buscar esa maldita pelota? Él escupió un poco de tabaco al suelo y luego dijo: O miras o juegas. No dijo nada más. O miras o juegas.

Alessandro Baricco, City

 

N

no

Invers de on i antònim de la motivació.

notes

1 “Les notes són a l’aprenentatge com bombardejar per la pau.” Alfie Khon

Les qualificacions numèriques:
– Tendeixen a disminuir l’interès dels estudiants en qualsevol cosa que estiguin aprenent.
– Creen una preferència per la tasca més fàcil possible.
– Tendeixen a reduir la qualitat dels pensament dels estudiants.

 

O

oportunitat

Variable hermafrodita que tendeix a infinit.

ós formiguer

Es diu d’aquella persona que sap que la tensió entre matèries i competències és falsa.

P

paradoxa

Estimulant de la curiositat.

personalització de l’aprenentatge

Pàgina 123 exercicis de l’1 al 7 i un a escollir entre del 8 al 15.

PISA

Examen escrit, un bon examen escrit, però, en definitiva, examen escrit.

plugin, teorema del

Fetes totes les comprovacions necessàries, alhora de la veritat sempre faltarà un plugin.

professorat

Digues-me com és i et diré com és el teu país.

professorat novell

Ningú ens pot retreure que donem classe de la mateixa manera que les vam rebre, però si de que no intentem anar més enllà.

profe, això per a què serveix?

Expressió més sintètica coneguda d’un sentiment malauradament comú a les aules de matemàtiques. Es refereix a la combinació de dues sensacions: la convicció de la inutilitat de l’objecte d’aprenentatge i la carència d’implicació emocional en el procés d’aprenentatge.

 

Q

QR

qr_

 

R

ratio

Digues-me quants alumnes tens a l’aula i et diré com pots fer classe. (refrany personal)

reconeixement

Allò que sent el o la docent instants abans de créixer professionalment.

relació pedagògica

“Això no va de tu contra ells, sinó de tu i ells contra la ignorància.” Boris Mir

“Easy on the people, heavy on the work.” Bob Lenz

rúbrica

Transformadora de converses sobre “quantitats” en “qualitats”.

 

S

soledad

Uno es dos menos uno.
Soledad es uno menos todos los demás.

Poesia “Sistema de ecuaciones” de Ángel Guinda

 

T

TIC

MOVIMENT CONVULSIU HABITUAL DE CERTS MÚSCULS, ESPECIALMENT DE LA CARA. (Interpretació lliure de termcat)

coordinador TIC

Aquell qui aconsegueix dominar els moviments convulsius  (veure definició de TIC).

TAC

Acrònim de tomografia axial computada.

tic-tac

Onomatopeia que imita el so d’un rellotge. (Viquipèdia)

treball en equip

  1. Si fos un animal seria un ànec. Té bona imatge social i fins i tot sembla simpàtic però en realitat no té res de divertit o amigable. Treballar en equip pot ser tan necessari i gratificant com complex i dolorós.
  2. El treball en equip no és un metodologia d’aprenentatge, és un objectiu d’aprenentatge.

 

V

vocació

Aconseguir que t’agradi el que fas (gràcies a @ictlogist).

 

W

wtf

Neologisme. Acrònim de “what the fuck”. Expressió verbal que sovint es pronuncia abans de produir-se un aprenentatge per tota la vida.

 

X

x

Lletra de dubtosa reputació que s’utilitza per referir-nos un valor indeterminat o variable.