Idees d’aula

Llistat d’idees que m’agraden, o que sospito que m’agradaran, o que agraden a persones que m’agraden. Es tracta d’un recull heterogeni, en la seva majoria activitats d’aula, algunes força completes, altres simples idees, vídeos, imatges… No són en quasi cap cas meves, però representen el que m’agrada, :).

Estan ordenades a través dels continguts del currículum de matemàtiques, fins el segon nivell de profunditat a l’ESO (que és comú a tots els cursos) i per blocs a batxillerat. La majoria de propostes es poden vincular a diferents continguts, he triat només un, el que m’ha semblat més adient. No faig referència a cursos, agrupament o altres característiques també interessants.

A l’inici llisto les que no sé vincular al currículum.

 

No vinculades al currículum

Hola, com ets? – Sergi del Moral
Construcció d’un diagrama de barres de com som quan fem matemàtiques.

Film: Good Will Hunting – Sergi del Moral
Activitat posterior al visionat de la pel·lícula Good Will Hunting.

 

Secundària

Numeració i càlcul

Comprendre els nombres i les diferents formes de representació

Place Value Cups – Sue Downing
Notació posicional amb gots.

Factors and multiples puzzle – NRICH
Bona activitat per posar en joc el concepte de múltiple, divisor, primer…

El tangram i les fraccions – CREAMAT
Fraccions, àrees i equivalències a partir de les peces d’un tangram.

Comprendre el significat de les operacions

The order of operations is wrong (vídeo) – minutephysics
Justificació en vídeo de l’ordre de les operacions.

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables

Squares of Differences: subtraction practice toward a greater purpose – Dan Finkel
[prpp] Resta simple de nombres enters.

Els 4 quatres – Ruth Carver
[prpp] Activitat clàssica per practicar les operacions bàsiques.

Canvi i relacions

Comprendre patrons, relacions i funcions

De com els pirates cruels es reparteixen el botí – Joan Jareño
Problema lògic simpàtic.

Microrelats funcionals – Sergi del Moral
Construir relats a partir de gràfiques de funcions.

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols algebraics

And Like That They Invented Mathematics – Dan Meyer

The Famous Jinx Puzzle – Ihor Charischak
Bona dinàmica d’aula per introduir el llenguatge algebraic.

2 = 1 – Jim Loy
Paradoxa algebraica.

Bona dinàmica de classe per treballar el llenguatge algebraic – E. Paul Goldenberg

Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives

The Six Acts of a Mathematical Story – Michael Pershan

Analitzar el canvi en contextos diversos

Espai i forma

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques

Geometria amb bombolles de sabó – Anton Aubanell

Percepció i realitat, jocs de perspectiva i anamorfismes – granja.cat

De tout et de rien – Caroline
Qui és qui de figures geomètriques.

Isoball
Joc d’estratègia.

Construïm amb blocs – CREAMAT i Institut Freudenthal
Petites activitats de construcció i visualització 3D a partir de blocs.

Introducing Right Triangle Trig – Kate Nowak

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions matemàtiques

Els logotips i els moviments en el pla – Ramon Bergadà
Activitat amb GeoGebra de construcció de logos usant moviments 2D i simetries.

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica pera resoldre problemes

Trigonometria a l’estany – Ramon Bergadà

Car caravan – Dan Meyer
Activitat en 3 actes.

Resolució de problemes geomètrics – Sebastià Mora
Construcció de formes geomètriques amb GeoGebra.

Hotel Snap – Fawn Nguyen
Brillant activitat per construir un “hotel òptim”.

Mesura

Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de mesura

Area vs perimeter – Malcom Swan
[prpp] Càlcul d’àrres i perímetres, i trobar relacions entre ells.

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer estimacions raonables

Pyramid of pennies – Dan Meyer
(GENIAL: vídeo d’en Dan Meyer fent aquesta activitat)

Estadística i atzar

Tema 13: Estadística i probabilitat – Grup MatGI
Bones activitats i material molt complet.

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les

Mean, Median, and Mode: Sorting Cards – Sarah Aldous
Activitat senzilla i bona dinàmica per treballar la mitjana, la mediana i la moda.

Estimating Time – NRICH
Recollir dades i extreure informació a partir del seu anàlisi.

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades “el que sigui”
Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades “el que sigui”

Quants cigrons hi ha en un quilogram de cigrons? – Anton Aubanell

Quantes persones es manifestaven? – Anton Aubanell

Quants taxis hi ha en una ciutat? – Pere Grima

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

Com cau una xinxeta? – Anton Aubanell

Comptar lletres – Lluís Mora

 

Batxillerat

Aritmètica

6 unos y 5 zeros – José Maria Pizzano

Àlgebra

Tractament digital d’imatges emprant llenguatge digital – Sergi del Moral

Geometria

Car caravan – Dan Meyer
Activitat en 3 actes.

Anàlisi

Les funcions inverses, una imatge maca – Rachel Kernodle

Probabilitat i estadística

Estimation 180 – Andrew Stadel

 

2 comentaris

  1. Hola Sergi:

    Acabo de descubrir tu blog, muy interesante. Esta página n particular está muy bien, espero que sigas encontrando más de estas perlas.

    Espero no ser demasiado puntilloso pero creo que el primer enlace no es de Dan Meyer.

    Un saludo.

    P.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *