Arxius per categoria: idees

[qpfaa] Expressar idees matemàtiques, fer-se entendre

Filed under activitats, currículum, geometria, idees, IE Les Vinyes, qpfaa. 9 comentaris

Parlar de manera precisa és difícil, i observo que als meus alumnes els costa explicar els seus raonaments. Sovint fan servir expressions vagues, poc polides. Alhora, m'encanta quan la necessitat de comunicar una idea pròpia requereix emprar vocabulari específic, matemàtic. Aquesta necessitat és una oportunitat perquè se sentin part del llenguatge, els ajuda a fer-se entendre.

No és una trivialitat, una de les dimensions de les competències de l'àmbit matemàtic és Comunicació i representació, i dues competències en fan referència explícita:

C10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres.
C11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques.

Fa temps que dono voltes a una activitat on l'objectiu principal sigui, simplement, comunicar amb precisió fent necessari l'ús de llenguatge matemàtic.

Què podem fer amb això (qpfaa)?

Descriu aquest gif animat.
Paraules clau: quadrat, rectangle, circumferència, meitat, oposat, color, tangent, punt mig, àrea.

Altres opcions:

paraules clau
quadrat, vèrtex, sentit, costat

paraules clau
esfera, meridià, rotació, pol, segment

paraules clau
fractal, triangle equilàter, punt mig, infinit

paraules clau
circumferència, projecció...

paraules clau
fractal, triangle equilàter, punt mig, infinit

paraules clau
velocitat, semicircumferència, radi

Crèdits. Els gifs són dels seus autors, i ja no recordo d'on els vaig treure... :(

Vols compartir aquest article?
Twitter Facebook Plusone Tumblr Email

Si sabés dibuixar...

Filed under context, idees. Escriu un comentari!

...dibuixaria una vinyeta.

Un alumne, referint-se a les classes de matemàtiques, li diu angoixat al seu professor "Això està totalment desconnectat de la meva vida!". I el professor, també angoixat, pensa, però potser no diu: "De fet, de qualsevol tipus de vida."

Algú en sap de dibuixar?

 

Vols compartir aquest article?
Twitter Facebook Plusone Tumblr Email

#caos, luego calma

Filed under aula, avaluació, gestió d'aula, idees, reflexió. 2 comentaris

currículum, conceptes clau, processos, procediments, descoberta, experimentació, objectius d'etapa, criteris d'avaluació, activitats, hores per bloc, hores per tipus de pràctica, personalització, combinar pràctica i descoberta, explicacions grupals, treball en grups, treball individual dins i fora de l'aula, llibreta, KA, moodle, blocs d'aula, llibre de text, logística d'aula, pissara digital, vileda, 1x1, material manipulable, programari, competències, avaluació de mi mateix, treball cooperatiu, treball globalitzat, activitats transversals, projectes, comunicació amb les famílies, equips docents, claustre, institut-escola, confiança, objectius compartits, simplificació organitzativa, comunicació face-to-face, coordinació tic, gestió, planificació, aprenentatge permanent, servei, productes, feedback honest, autolideratge, autoorganització, innovació, wtf

Hola, el meu nom és Sergi i ho tinc tot per fer.

Vols compartir aquest article?
Twitter Facebook Plusone Tumblr Email

La excepción que confirma la regla

Filed under idees. Escriu un comentari!

La existencia de una excepción implica que, por definición, hay un conjunto de casos del cual éste es excepción. Sin excepción puede existir regla, con excepción debe existir. De ahí la frase, la excepción que confirma la regla.

Ovejas de Kukuxumusu

Vols compartir aquest article?
Twitter Facebook Plusone Tumblr Email

L'equip petit

Filed under idees. Escriu un comentari!

En aquesta societat nostra la victòria està sobrevalorada. Estem farts de dir als nostres fills que participar és guanyar, però no ens ho acabem de creure. Aquest vídeo em fa pensar en que ells sí s'ho creuen, a pesar nostre.

Vols compartir aquest article?
Twitter Facebook Plusone Tumblr Email